Điều khoản dịch vụ tại inbaobivietthang.com

Cảm ơn Bạn đã truy cập website: https://inbaobivietthang.com
Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản dịch vụ về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và website của chúng tôi như dưới đây.
Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của website này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của inbaobivietthang đối với các đối tượng thể hiện trên website:
Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của inbaobivietthang hoặc bên thứ ba cấp phép cho inbaobivietthang. Bản quyền của inbaobivietthang được thể hiện trên website bằng dòng chữ tiếng Anh ‘Bản quyền thuộc 2019 © Công ty TNHH in bao bì Việt Thắng’.
Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm… đều thuộc quyền sở hữu của inbaobivietthang và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.
Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của inbaobivietthang là xâm phạm quyền của inbaobivietthang. inbaobivietthang có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

VỀ NỘI DUNG

Quyền và trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.
Inbaobivietthang có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.
Chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.
Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.
Chúng tôi được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. Chúng tôi không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.
Chúng tôi có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.
Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *