Công ty gia công có được in mã số mã vạch của bên đặt hàng?

Hỏi: Công ty tại Mỹ có nhãn hiệu riêng là A, yêu cầu công ty tại Việt Nam sản xuất, đóng gói và vận chuyển hàng qua bên đó, nghĩa là sản phẩm hoàn thành dưới nhãn hiệu A, sản xuất và đóng gói tại Việt Nam. Vậy trên bao bì sản phẩm A đó có gán được MSMV của công ty Việt Nam này không? Hay là công ty A đó phải đăng ký MSMV tại Mỹ; và phía công ty Việt Nam có được in MSMV của công ty A trên bao bì không? Có phải gửi công văn thông báo cho Tổng Cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng không?

Đáp: Công ty tại Việt Nam (gia công) sản xuất đóng gói và hoàn thành sản phẩm cho công ty A và hàng xuất trở lại cho bên công ty A:

Trong trường hợp nếu công ty A có MSMV và yêu cầu công ty Việt Nam in MSMV này trên sản phẩm mà công ty Việt Nam gia công thì công ty Việt Nam phải làm thủ tục thông báo cho Tổng cụcTiêu chuẩn Đo lường Chất lượng việc sử dụng mã nước ngoài trên sản phẩm;

Nếu công ty A chưa đăng ký MSMV thì nên hỏi thủ tục hải quan (xem có yêu cầu phải có mã vạch trên hàng xuất sang nước của công ty A không) và hỏi công ty A xem nước họ có yêu cầu có mã vạch không, mã vạch về họ tự in hay họ ủy quyền cho mình in.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *